Phone

+420 724 380 555

Email

info@maskovajana.cz

Pro malé a středně velké společnosti nabízím svých 22 let praxe v personalistice a poskytuji služby v těchto oblastech:

Nábor pracovníků

Firemní kurzy a semináře na míru

Firemní akce a teambuildingy

Externí mediace

.

.Akademie pro zaměstnance (pro společnost jakékoliv velikosti)
Správní zaměstnanci na správných židlích jsou to nejcennější “rodinné zlato” co každá společnost má. Navrhneme Vám a organizačně postavíme in-house Akademii zaměstnanců, ve které jsou zapojeni v roli lektorů jak interní zaměstnanci tak externí školitelé (záleží na tréninkových potřebách a vybraných tématech). Akademie má za cíl jak vzdělávání pracovníků ve vybraných oblastech  – tak výchovu interních talentů a klíčových zaměstnanců.

Nastavení HR systémů (pro menší až střední společnosti)
Rozrůstající se společnost, která dosáhne určitého počtu zaměstnanců, začne dříve či později potřebovat nastavit určitá firemní pravidla/systémy/postupy. “Ušijeme vám na míru”, dle potřeb vaší společnosti, procesy v následujících oblastech: Hodnoty společnosti, nábor, trénink, rozvoj zaměstnanců, interní komunikace.

Řešení konfliktů ve firmě (pro malé až velké společnosti)
Na základě předběžné analýzy situace ve firmě připravujeme psychologicko- herní kurz, kde si všichni prožitkovou formou prožijí simulaci skutečných vztahů ve firmě a jejich řešení. Forma a obsah jsou určeny až po konkrétních výsledcích analýzy, která předchází kurzu a je obvykle založena na pohovorech s účastníky či na pracovníky vyplněných dotaznících. Analýza probíhá vždy podle dohody s vedením a dle možností firmy. Zaručujeme na pracovišti profesionální a diskrétní práci.

Individuální trénink na pozici v oblasti HR (pro malé a střední společnosti)
Tato aktivita je doporučena v případě, že společnost nikdy před tím neměla HR oddělení, toto oddělení nově vzniká a je obsazeno vybranými interními zaměstnanci bez větších zkušeností v této oblasti.

Účast na Assessment/ Development centrech
v rolích hodnotitele, facilitátora nebo trenéra hodnotitelů.

Pro podrobné informace mne prosím kontaktujte: